Chemia: 2018 MAJ PODSTAWA - Zadanie 1

Zadanie 1

2018 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 1. (1 pkt)

W stanie podstawowym atomy pewnego pierwiastka mają następującą konfigurację
elektronów walencyjnych:

Zadanie 1

Uzupełnij poniższą tabelę. Wpisz symbol tego pierwiastka oraz dane dotyczące jego
położenia w układzie okresowym.

Zadanie 1