Chemia: 2018 MAJ PODSTAWA - Zadanie 11

Zadanie 11

2018 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 11. (1 pkt)

Masa molowa pewnej soli jednego z metali 1. grupy układu okresowego pierwiastków jest
równa 150 g mol . −1 ⋅ Sporządzono wodny roztwór tej soli i wykonano doświadczenie zgodnie
z poniższym schematem

Zadanie 11

Po zakończeniu reakcji do otrzymanego roztworu dodano kleik skrobiowy i zaobserwowano
pojawienie się granatowego zabarwienia.

Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji zachodzącej w roztworze podczas
przeprowadzonego doświadczenia.

……………………………………………………………………………………………………………………………………