Chemia: 2018 MAJ PODSTAWA - Zadanie 14

Zadanie 14

2018 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Informacja do zadań 13.–16.

Przeprowadzono doświadczenie zgodnie z poniższym rysunkiem.

Zadanie 14 Zadanie 14

Zadanie 14. (1 pkt)

Zadanie 14

Po zakończeniu opisanego doświadczenia, w którym magnez przereagował całkowicie,
z roztworu otrzymanego w kolbie odparowano wodę.

Podaj wzór związku, który pozostał po odparowaniu wody, i wskaż występujący w nim
rodzaj wiązania (jonowe, kowalencyjne niespolaryzowane, kowalencyjne
spolaryzowane).

Wzór związku: ………….………………..…. Wiązanie: ………………………..…….….