Chemia: 2018 MAJ PODSTAWA - Zadanie 16

Zadanie 16

2018 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Informacja do zadań 13.–16.

Przeprowadzono doświadczenie zgodnie z poniższym rysunkiem.

Zadanie 16 Zadanie 16

Zadanie 16. (1 pkt)

Zadanie 16

Oceń, czy zmieni się (wzrośnie albo zmaleje), czy też nie ulegnie zmianie szybkość
opisanej reakcji magnezu z kwasem solnym, jeżeli

Zadanie 16