Chemia: 2018 MAJ PODSTAWA - Zadanie 17

Zadanie 17

2018 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 17.

W probówkach 1–3 znajdują się (w nieznanej kolejności) bezbarwne wodne roztwory
następujących substancji: chlorku sodu, siarczanu(VI) magnezu i węglanu sodu. Ponieważ
probówki z roztworami nie były opisane, aby zidentyfikować ich zawartość, wybrano dwa
odczynniki: wodny roztwór HCl i wodny roztwór BaCl2. Roztwór z każdej probówki
podzielono na dwie części i do każdej części dodano inny odczynnik. Wyniki eksperymentu
zestawiono w tabeli:

Zadanie 17 Zadanie 17

Zadanie 17.1. (1 pkt)

Zadanie 17

Napisz wzory lub nazwy substancji znajdujących się w probówkach 1–3.
Probówki:

1: ………………………………….. 2: …………………………………….. 3: ……………………………………..

Zadanie 17

Zadanie 17.2. (2 pkt)

Zadanie 17

Napisz w formie jonowej skróconej równania obu reakcji, które umożliwiły
identyfikację substancji znajdującej się w probówce 2.

Zadanie 17

Równania reakcji:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………