Chemia: 2018 MAJ PODSTAWA - Zadanie 23

Zadanie 23

2018 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 23. (2 pkt)

W etanolowym roztworze wodorotlenku sodu halogenki alkilowe ulegają reakcji eliminacji
halogenowodoru. Podczas tej reakcji z halogenków alkilowych o wzorze ogólnym
R1–CH2–CHX–R2 (gdzie R1, R2 – grupy węglowodorowe, X = Cl, Br), oprócz soli
nieorganicznej i wody, powstaje mieszanina nierozgałęzionych alkenów, które są względem
siebie izomerami.

Na podstawie: R. Morrison, R. Boyd, Chemia organiczna, Warszawa 1997.

Zadanie 23

Narysuj wzory półstrukturalne (grupowe) i podaj nazwy systematyczne dwóch
izomerów konstytucyjnych, które mogą powstać w reakcji eliminacji chlorowodoru
z 2-chlorobutanu.

Zadanie 23