Chemia: 2018 MAJ PODSTAWA - Zadanie 27

Zadanie 27

2018 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 27. (1 pkt)

Poniższy wykres przedstawia zależność temperatury topnienia i temperatury wrzenia
wybranych alkoholi (metanolu, etanolu, propan-1-olu, butan-1-olu, pentan-1-olu,
heksan-1-olu) od liczby atomów węgla w łańcuchu węglowym.

Zadanie 27

Oceń, czy podane poniżej informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest
prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

Zadanie 27