Chemia: 2018 MAJ PODSTAWA - Zadanie 28

Zadanie 28

2018 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 28.

Zadanie 28

Eten ulega reakcjom zilustrowanym poniższymi równaniami:

Zadanie 28 Zadanie 28

Zadanie 28.1. (1 pkt)

Zadanie 28

Zaprojektuj doświadczenie, które pozwoli na odróżnienie organicznych produktów obu
opisanych reakcji. Wybierz jeden odczynnik spośród podanych poniżej i podkreśl jego
nazwę.

Zadanie 28 Zadanie 28

Zadanie 28.2. (1 pkt)

Zadanie 28

Opisz zmiany (lub zaznacz brak zmian), które można zaobserwować po dodaniu do
naczynia z wybranym odczynnikiem:

• organicznego produktu reakcji I
……………………………………………………………………………………………………………………………………

• produktu reakcji II.
……………………………………………………………………………………………………………………………………