Chemia: 2018 MAJ PODSTAWA - Zadanie 29

Zadanie 29

2018 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 29.

Poniższy schemat ilustruje przemiany chemiczne, w wyniku których otrzymano ze związku X
związki organiczne Y i Z.

Zadanie 29 Zadanie 29

Związki Y i Z w podwyższonej temperaturze i w obecności kwasu siarkowego(VI) tworzą
ester o wzorze CH3COOCH2CH3 i wodę.

Zadanie 29

Zadanie 29.1. (1 pkt)

Zadanie 29

Zapisz wzór półstrukturalny (grupowy) związku X.

Zadanie 29

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 29

Zadanie 29.2. (1 pkt)

Zadanie 29

Podaj nazwę otrzymanego estru.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji