Chemia: 2018 MAJ PODSTAWA - Zadanie 29

Zadanie 29

2018 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 29.

Poniższy schemat ilustruje przemiany chemiczne, w wyniku których otrzymano ze związku X
związki organiczne Y i Z.

Zadanie 29 Zadanie 29

Związki Y i Z w podwyższonej temperaturze i w obecności kwasu siarkowego(VI) tworzą
ester o wzorze CH3COOCH2CH3 i wodę.

Zadanie 29

Zadanie 29.1. (1 pkt)

Zadanie 29

Zapisz wzór półstrukturalny (grupowy) związku X.

Zadanie 29

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 29

Zadanie 29.2. (1 pkt)

Zadanie 29

Podaj nazwę otrzymanego estru.

……………………………………………………………………………………………………………………………………