Chemia: 2018 MAJ PODSTAWA - Zadanie 5

Zadanie 5

2018 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Informacja do zadań 5.–7.

Sód to aktywny metal, który w związkach chemicznych przyjmuje stopień utlenienia I.
Spalany w powietrzu tworzy nadtlenek o wzorze Na2O2 (reakcja 1.). W reakcji nadtlenku
sodu z tlenkiem węgla(IV) powstają węglan sodu oraz bezbarwny i bezwonny gaz
podtrzymujący palenie (reakcja 2.).

Zadanie 5

Zadanie 5. (1 pkt)

Zadanie 5

Napisz, jakie stopnie utlenienia przyjmują sód i tlen w nadtlenku sodu (Na2O2).

Stopień utlenienia sodu: ………….………………………………………………………………………………………

Stopień utlenienia tlenu: ………….………………………………………………………………………………………