Chemia: 2018 MAJ PODSTAWA - Zadanie 7

Zadanie 7

2018 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Informacja do zadań 5.–7.

Sód to aktywny metal, który w związkach chemicznych przyjmuje stopień utlenienia I.
Spalany w powietrzu tworzy nadtlenek o wzorze Na2O2 (reakcja 1.). W reakcji nadtlenku
sodu z tlenkiem węgla(IV) powstają węglan sodu oraz bezbarwny i bezwonny gaz
podtrzymujący palenie (reakcja 2.).

Zadanie 7

Zadanie 7. (2 pkt)

Stwierdzono, że w pewnym związku chemicznym zawartość sodu wyrażona w procentach
masowych jest równa 74,2%.
Wykonaj odpowiednie obliczenia i ustal, czy opisanym związkiem jest nadtlenek sodu,
czy – tlenek sodu.

Zadanie 7

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji