Chemia: 2018 CZERWIEC SR - Zadanie 1

Zadanie 1

2018 CZERWIEC SR

Wróć do listy

Zadanie 1. (1 pkt)

Atomy pewnego pierwiastka oznaczonego umownie symbolem X mają w stanie podstawowym następującą konfigurację elektronową:

Zadanie 1

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

Zadanie 1