Chemia: 2018 CZERWIEC SR - Zadanie 14

Zadanie 14

2018 CZERWIEC SR

Wróć do listy
Zadanie 14

Zadanie 14. (2 pkt)

Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji tlenku ołowiu(II) z wodnym roztworem kwasu siarkowego(VI) i z wodnym roztworem wodorotlenku potasu.

Równanie reakcji z kwasem siarkowym(VI):

…………………………………………………………………………………………………..

Równanie reakcji z wodorotlenkiem potasu:

…………………………………………………………………………………………………..