Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła - Stopnie utlenienia w tlenkach mieszanych

Stopnie utlenienia w tlenkach mieszanych

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła

Wróć do listy

Tetratlenek triołowiu (minia ołowiowa) to związek o wzorze Pb3O4. W tym związku ołów występuje na dwóch różnych parzystych stopniach utlenienia. W praktyce laboratoryjnej jest stosowany często w procesach utleniania i redukcji, np. w reakcji z udziałem jonów manganu(II) zachodzącej według poniższego schematu:

Stopnie utlenienia w tlenkach mieszanych

Napisz stopnie utlenienia ołowiu w Pb3O4 oraz podaj liczbę moli elektronów potrzebnych do zredukowania jednego mola tego związku do metalicznego ołowiu.

Stopnie utlenienia ołowiu w Pb3O4:

Liczba moli elektronów:

Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równanie procesu redukcji i równanie procesu utleniania zachodzących podczas reakcji Pb3O4 z udziałem jonów Mn2+.

Równanie procesu redukcji:

 

Równanie procesu utlenienia:

 

Opisz zmiany barwy roztworu, w którym przebiegała opisana wyżej reakcja z udziałem jonów Mn2+.

Stopnie utlenienia w tlenkach mieszanych