Chemia: 2018 CZERWIEC SR - Zadanie 19

Zadanie 19

2018 CZERWIEC SR

Wróć do listy

Zadanie 19. (2 pkt)

Uzupełnij poniższe zdania. Wpisz w wyznaczone miejsca, w odpowiedniej formie, określenie: mniejsza niż, większa niż lub taka sama jak. Przyjmij, że wymienione gazy zachowują się jak gazy doskonałe.

1. W tych samych warunkach ciśnienia i temperatury gęstość etanu jest
……………………….……………………………. gęstość etenu. Gęstości obu gazów w tych
warunkach są ……………………….………………………… gęstość etynu.

2. W wyższej temperaturze, przy takim samym ciśnieniu, gęstość propanu jest
…………..……………………………………….… gęstość tego gazu w temperaturze niższej.

3. W naczyniu, w którym znajduje się w pewnej temperaturze 16 g metanu, panuje ciśnienie
…………..………………………………………….. w innym naczyniu, o tej samej objętości,
w którym w identycznej temperaturze znajduje się propan o masie 44 g.