Chemia: 2018 CZERWIEC SR - Zadanie 22

Zadanie 22

2018 CZERWIEC SR

Wróć do listy
Zadanie 22 Zadanie 22

Zadanie 22. (1 pkt)

Zadanie 22

Uzupełnij zdanie – wybierz i podkreśl jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie.

Chlorobenzen otrzymuje się w reakcji związku X z chlorem w obecności chlorku żelaza(III) w reakcji (substytucji / addycji / kondensacji) przebiegającej według mechanizmu (rodnikowego / nukleofilowego / elektrofilowego).