Chemia: 2018 CZERWIEC SR - Zadanie 23

Zadanie 23

2018 CZERWIEC SR

Wróć do listy
Zadanie 23 Zadanie 23

Zadanie 23. (2 pkt)

Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji 2. oraz w formie jonowej skróconej równanie reakcji 3., jeśli produktem reakcji 3., oprócz fenolu, jest także wodorowęglan sodu. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) lub uproszczone związków organicznych.

Zadanie 23

Równanie reakcji 2.:

………………………………………………………………………………………………

Zadanie 23

Równanie reakcji 3.:

………………………………………………………………………………………………