Chemia: 2018 CZERWIEC SR - Zadanie 33

Zadanie 33

2018 CZERWIEC SR

Wróć do listy
Zadanie 33

Zadanie 33. (1 pkt)

W wyniku kwasowej hydrolizy mieszaniny roztworów disacharydów I i II otrzymano fruktozę oraz trzy izomeryczne D-aldoheksozy, wśród których jedną była D-glukoza.

Uzupełnij schemat, tak aby powstał wzór Fischera tej spośród otrzymanych aldoheksoz, która ma inną niż D-glukoza konfigurację przy dwóch asymetrycznych atomach węgla.

Zadanie 33