Chemia: 2018 CZERWIEC SR - Zadanie 6

Zadanie 6

2018 CZERWIEC SR

Wróć do listy

Zadanie 6.

Poniżej przedstawiono wykres rozpuszczalności w wodzie dwóch soli KI i KNO3 w zależności od temperatury.

Zadanie 6

Zadanie 6.1. (1 pkt)

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeżeli jest fałszywa.

Zadanie 6 Zadanie 6

Zadanie 6.2. (2 pkt)

Do 150 g roztworu jodku potasu nasyconego w temperaturze 15 °C dodano 100 g tej soli i zawartość zlewki ogrzano do temperatury 65 °C.

Oblicz, o ile procent wzrośnie masa roztworu w zlewce.

Zadanie 6