Chemia: 2018 CZERWIEC SR - Zadanie 9

Zadanie 9

2018 CZERWIEC SR

Wróć do listy

Zadanie 9. (2 pkt)

Oblicz, jaką objętość wody należy dodać do 200 cm3 roztworu kwasu octowego o stężeniu 0,1 mol · dm–3, aby w temperaturze 25 °C stopień dysocjacji osiągnął wartość równą 4%.

Zadanie 9 Zadanie 9