Chemia: 2018 MAJ NR - Zadanie 26

Zadanie 26

2018 MAJ NR

Wróć do listy

Informacja do zadań 25.–27.

W poniższej tabeli zestawiono informacje na temat cząsteczek trzech węglowodorów o prostych (nierozgałęzionych) łańcuchach węglowych.

Zadanie 26 Zadanie 26

Zadanie 26. (0–1)

Narysuj wzór półstrukturalny (grupowy) izomeru cis węglowodoru B.

Zadanie 26