Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2018 nowa formuła - Homologi benzenu

Homologi benzenu

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej maj 2018 nowa formuła

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono ciąg przemian chemicznych, w wyniku których ze związku I otrzymano związek IV. Związek I to homolog benzenu. Jego cząsteczka zbudowana jest
z siedmiu atomów węgla.

Homologi benzenu

Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) lub uproszczone związków I i II.

Homologi benzenu

Określ typ reakcji (addycja, eliminacja, substytucja) oraz mechanizm (elektrofilowy, nukleofilowy, rodnikowy) reakcji 2. i 3.

Homologi benzenu

Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji 3. Związki organiczne przedstaw za pomocą wzorów półstrukturalnych (grupowych) lub uproszczonych.