Chemia: Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła - Właściwości amfoteryczne glicyny.

Właściwości amfoteryczne glicyny.

Arkusz maturalny z chemii rozszerzonej 2018 maj stara formuła

Wróć do listy

Zaprojektuj doświadczenie, którego przebieg pozwoli wykazać, że glicyna (kwas
aminoetanowy) jest związkiem amfoterycznym.

Z poniżej zaproponowanych odczynników i wskaźników wybierz te, których użycie
potwierdzi amfoteryczne właściwości glicyny. Uzupełnij schemat doświadczenia – wpisz
nazwy odczynników i wskaźników wybranych z podanej poniżej listy.

Właściwości amfoteryczne glicyny.

Opisz zmiany potwierdzające amfoteryczne właściwości glicyny. Wypełnij poniższą tabelę.

Właściwości amfoteryczne glicyny.

Stosując wzór jonu obojnaczego glicyny, napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji zachodzących po wprowadzeniu wodnego roztworu tego aminokwasu do probówek I i II.

Probówka I:

Probówka II: