Stopnie utlenienia azotu w cząsteczkach i jonach

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2005

Określ stopnie utlenienia azotu w podanych w tabeli cząsteczkach i jonie:

Stopnie utlenienia azotu w cząsteczkach i jonach

Nazewnictwo węglowodorów.

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2005

Wskaż poprawną nazwę poniższego związku.

Nazewnictwo węglowodorów.