Chemia: CZERWIEC 2018 SR - Zadanie 4

Zadanie 4

CZERWIEC 2018 SR

Wróć do listy

Zadanie 4. (1 pkt)

Na poniższym diagramie przedstawiono zmiany elektroujemności w skali Paulinga pierwiastków grup 1.–2. oraz 13.–17. układu okresowego (wartości elektroujemności poszczególnych pierwiastków danej grupy połączono linią ciągłą).

Zadanie 4

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

Zadanie 4