Chemia: 2018 CZERWIEC SR - Zadanie 5

Zadanie 5

2018 CZERWIEC SR

Wróć do listy

Zadanie 5. (2 pkt)

Spośród związków chemicznych, których wzory podano poniżej, wybierz wszystkie, które odpowiadają opisowi podanemu w tabeli.

Zadanie 5