Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020 - drożdże szlachetne – ich zastosowanie do produkcji szczepionki przeciwko WZW typu B

Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020 - drożdże szlachetne – ich zastosowanie do produkcji szczepionki przeciwko WZW typu B

drożdże szlachetne – ich zastosowanie do produkcji szczepionki przeciwko WZW typu B

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020

Wróć do listy

Stosowane powszechnie w przemyśle piekarniczym i piwowarskim drożdże szlachetne (Saccharomyces cerevisiae) są wykorzystywane również w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologii. Są stosowane np. do produkcji szczepionki rekombinowanej przeciw
wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B), która zazwyczaj jest trzykrotnie podawana osobie szczepionej.

Poniżej na rysunku A przedstawiono budowę komórki drożdży, a na rysunku B rozmnażanie się drożdży.

 

drożdże szlachetne – ich zastosowanie do produkcji szczepionki przeciwko WZW typu B

 

1. Na podstawie rysunku A uzupełnij poniższe zdania podkreśl w nawiasach właściwe określenia, oraz w wyznaczonych miejscach wpisz nazwy odpowiednich organellów komórkowych.

Przedstawiona na rysunku A komórka jest (prokariotyczna / eukariotyczna), ponieważ ma ……… .
Cechami odróżniającymi jej budowę od budowy typowej komórki zwierzęcej jest obecność …….. i …….. . Obecność glikogenu jako materiału zapasowego jest cechą odróżniającą komórkę od komórki (roślinnej / zwierzęcej).

 

2. Oceń, czy poniższe informacje dotyczące drożdży prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F jeśli jest fałszywa.

drożdże szlachetne – ich zastosowanie do produkcji szczepionki przeciwko WZW typu B

 

3. Spośród podanych poniżej wybierz i podkreśl trzy rodzaje odporności uzyskiwanej dzięki szczepieniu przeciwko WZW.

swoista     nieswoista     czynna     bierna     naturalna     sztuczna

 

4. Wyjaśnij, dlaczego szczepionkę przeciwko WZW typu B powtarza się trzykrotnie.

drożdże szlachetne – ich zastosowanie do produkcji szczepionki przeciwko WZW typu B

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020

Wróć do listy

Stosowane powszechnie w przemyśle piekarniczym i piwowarskim drożdże szlachetne (Saccharomyces cerevisiae) są wykorzystywane również w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologii. Są stosowane np. do produkcji szczepionki rekombinowanej przeciw
wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B), która zazwyczaj jest trzykrotnie podawana osobie szczepionej.

Poniżej na rysunku A przedstawiono budowę komórki drożdży, a na rysunku B rozmnażanie się drożdży.

 

drożdże szlachetne – ich zastosowanie do produkcji szczepionki przeciwko WZW typu B

 

1. Na podstawie rysunku A uzupełnij poniższe zdania podkreśl w nawiasach właściwe określenia, oraz w wyznaczonych miejscach wpisz nazwy odpowiednich organellów komórkowych.

Przedstawiona na rysunku A komórka jest (prokariotyczna / eukariotyczna), ponieważ ma ……… .
Cechami odróżniającymi jej budowę od budowy typowej komórki zwierzęcej jest obecność …….. i …….. . Obecność glikogenu jako materiału zapasowego jest cechą odróżniającą komórkę od komórki (roślinnej / zwierzęcej).

 

2. Oceń, czy poniższe informacje dotyczące drożdży prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F jeśli jest fałszywa.

drożdże szlachetne – ich zastosowanie do produkcji szczepionki przeciwko WZW typu B

 

3. Spośród podanych poniżej wybierz i podkreśl trzy rodzaje odporności uzyskiwanej dzięki szczepieniu przeciwko WZW.

swoista     nieswoista     czynna     bierna     naturalna     sztuczna

 

4. Wyjaśnij, dlaczego szczepionkę przeciwko WZW typu B powtarza się trzykrotnie.