Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020 - etapy podziału mitotycznego komórki roślinnej

Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020 - etapy podziału mitotycznego komórki roślinnej

etapy podziału mitotycznego komórki roślinnej

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020

Wróć do listy

Na rysunkach przedstawiono kolejne etapy podziału mitotycznego komórki roślinnej.

etapy podziału mitotycznego komórki roślinnej

1. Na podstawie rysunków uporządkuj przedstawione w tabeli opisy etapów mitozy w kolejności ich zachodzenia w komórce roślinnej. Wpisz w tabelę numery 2.–5.

etapy podziału mitotycznego komórki roślinnej

2. Spośród etapów podziału mitotycznego komórki przedstawionych na rysunkach (A–E) wybierz i podaj oznaczenie literowe tego etapu, na którym:

1. rozpoczynają się podział cytoplazmy i wytwarzanie ściany komórkowej …….. .

2. chromosomy najlepiej widoczne i mogą być wykorzystywane do określenia kariotypu komórki ……. .

 

3. Wybierz spośród poniższych (A–D) i zaznacz nazwę tkanki roślinnej, w której zachodzą intensywne podziały mitotyczne, oraz określ, jakie znaczenie dla rozwoju rośliny mają podziały komórek tej tkanki.

A. kolenchyma    B. drewno    C. miazga    D. łyko


Znaczenie:

etapy podziału mitotycznego komórki roślinnej

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020

Wróć do listy

Na rysunkach przedstawiono kolejne etapy podziału mitotycznego komórki roślinnej.

etapy podziału mitotycznego komórki roślinnej

1. Na podstawie rysunków uporządkuj przedstawione w tabeli opisy etapów mitozy w kolejności ich zachodzenia w komórce roślinnej. Wpisz w tabelę numery 2.–5.

etapy podziału mitotycznego komórki roślinnej

2. Spośród etapów podziału mitotycznego komórki przedstawionych na rysunkach (A–E) wybierz i podaj oznaczenie literowe tego etapu, na którym:

1. rozpoczynają się podział cytoplazmy i wytwarzanie ściany komórkowej …….. .

2. chromosomy najlepiej widoczne i mogą być wykorzystywane do określenia kariotypu komórki ……. .

 

3. Wybierz spośród poniższych (A–D) i zaznacz nazwę tkanki roślinnej, w której zachodzą intensywne podziały mitotyczne, oraz określ, jakie znaczenie dla rozwoju rośliny mają podziały komórek tej tkanki.

A. kolenchyma    B. drewno    C. miazga    D. łyko


Znaczenie: