Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020 - transport elektronów zachodzący podczas reakcji świetlnych fotosyntezy u roślin

Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020 - transport elektronów zachodzący podczas reakcji świetlnych fotosyntezy u roślin

transport elektronów zachodzący podczas reakcji świetlnych fotosyntezy u roślin

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020

Wróć do listy

Na poniższym schemacie przedstawiono transport elektronów zachodzący podczas reakcji świetlnych fotosyntezy u roślin.

transport elektronów zachodzący podczas reakcji świetlnych fotosyntezy u roślin

1. Na podstawie schematu opisz, na czym polega udział fotosystemu II w fotolizie wody.

 

2. Na podstawie schematu i własnej wiedzy uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały informacje prawdziwe. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie.

Kompleks cytochromów znajduje się w (zewnętrznej błonie otoczki chloroplastu / błonie tylakoidu). Pompa protonowa transportuje protony (do wnętrza tylakoidu / na zewnętrz
tylakoidu). Powstaje gradient protonowy, dzięki któremu następuje (fotoliza wody / synteza ATP / synteza NADPH + H+)

 

3. Spośród poniższych odpowiedzi A–D wybierz i zaznacz tę, która zawiera poprawne informacje dotyczące fotosystemów uczestniczących w transporcie elektronów zachodzącym w sposób niecykliczny oraz produktów reakcji towarzyszących temu transportowi.

transport elektronów zachodzący podczas reakcji świetlnych fotosyntezy u roślin

transport elektronów zachodzący podczas reakcji świetlnych fotosyntezy u roślin

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020

Wróć do listy

Na poniższym schemacie przedstawiono transport elektronów zachodzący podczas reakcji świetlnych fotosyntezy u roślin.

transport elektronów zachodzący podczas reakcji świetlnych fotosyntezy u roślin

1. Na podstawie schematu opisz, na czym polega udział fotosystemu II w fotolizie wody.

 

2. Na podstawie schematu i własnej wiedzy uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały informacje prawdziwe. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie.

Kompleks cytochromów znajduje się w (zewnętrznej błonie otoczki chloroplastu / błonie tylakoidu). Pompa protonowa transportuje protony (do wnętrza tylakoidu / na zewnętrz
tylakoidu). Powstaje gradient protonowy, dzięki któremu następuje (fotoliza wody / synteza ATP / synteza NADPH + H+)

 

3. Spośród poniższych odpowiedzi A–D wybierz i zaznacz tę, która zawiera poprawne informacje dotyczące fotosystemów uczestniczących w transporcie elektronów zachodzącym w sposób niecykliczny oraz produktów reakcji towarzyszących temu transportowi.

transport elektronów zachodzący podczas reakcji świetlnych fotosyntezy u roślin