Znaczenie jądra komórkowego w funkcjonowaniu organizmu jednokomórkowego – ameby.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła

Przeprowadzono doświadczenie na hodowli ameb, którą podzielono na dwie próby: I i II.
W obydwu próbach była taka sama liczba komórek. Do komórek w każdej z prób wprowadzono
mikropętle, przy czym:

• w próbie II – z komórek mikropętle wycofano bez usunięcia jąder komórkowych.
• w próbie I – z komórek za pomocą mikropętli usunięto jądra komórkowe,

Sposób przeprowadzenia doświadczenia przedstawiono na poniższych rysunkach.

Znaczenie jądra komórkowego w funkcjonowaniu organizmu jednokomórkowego – ameby.

a) Sformułuj problem badawczy opisanego doświadczenia.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Podaj, która grupa ameb – I czy II – była grupą kontrolną. Określ jej rolę
w interpretacji wyników doświadczenia.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

c) Wyjaśnij, dlaczego ameby obumierały dopiero po pewnym czasie, a nie od razu
po usunięciu jądra komórkowego.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Cechy komórek bakteryjnych, zwierzęcych, roślinnych i grzyba.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2016 stara formuła

W tabeli przedstawiono wybrane cechy różnych rodzajów komórek.

Cechy komórek bakteryjnych, zwierzęcych, roślinnych i grzyba.

Wpisz brakujące informacje.