Biologia: Arkusz maturalny z biologii 2018 poziom rozszerzony, nowa formuła - Przekrój przez korę nadnerczy.

Przekrój przez korę nadnerczy.

Arkusz maturalny z biologii 2018 poziom rozszerzony, nowa formuła

Wróć do listy

Na zdjęciu spod transmisyjnego mikroskopu elektronowego przedstawiono fragment komórki pochodzącej z kory nadnerczy i wydzielającej hormony.

Przekrój przez korę nadnerczy.

Wykaż związek pomiędzy funkcją wewnątrzwydzielniczą komórek kory nadnerczy a występowaniem w nich licznych:

1. kropel tłuszczu zawierających estry cholesterolu.

2. mitochondriów 

Wybierz i zaznacz nazwy dwóch hormonów wydzielanych przez korę nadnerczy dorosłego człowieka.

Przekrój przez korę nadnerczy.