Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej 2017 maj - Schemat faz cyklu komórki.

Schemat faz cyklu komórki.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej 2017 maj

Wróć do listy

Na schemacie przedstawiono fazy cyklu komórkowego.

Schemat faz cyklu komórki.

Określ, w której fazie cyklu komórkowego zanika otoczka jądrowa, i podaj tego przyczynę.