Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej 2018, stara formuła - Składniki błony komórkowej i ich funkcje.

Składniki błony komórkowej i ich funkcje.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej 2018, stara formuła

Wróć do listy

Poniższym składnikom (A–C) budującym błony komórkowe w komórkach zwierzęcych
przyporządkuj pełnione przez nie funkcje (1.–4.).

Składniki błony komórkowej i ich funkcje.