Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła - Przebieg oraz znaczenie mitozy.

Przebieg oraz znaczenie mitozy.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 stara formuła

Wróć do listy

Na rysunkach przedstawiono kolejne etapy (A–E) podziału mitotycznego komórki roślinnej.

Przebieg oraz znaczenie mitozy.

a) Na podstawie rysunków uporządkuj przedstawione w tabeli opisy etapów mitozy w kolejności ich zachodzenia w komórce roślinnej. Wpisz w tabelę numery 2.–5.

Przebieg oraz znaczenie mitozy.

b) Spośród etapów podziału mitotycznego komórki przedstawionych na rysunkach (A–E) wybierz i podaj oznaczenie literowe tego etapu, na którym:

Przebieg oraz znaczenie mitozy.

1. rozpoczynają się podział cytoplazmy i wytwarzanie ściany komórkowej.

2. chromosomy są najlepiej widoczne i mogą być wykorzystywane do określenia
kariotypu komórki .

c) Wybierz spośród poniższych A–D i zaznacz nazwę tkanki roślinnej, w której zachodzą intensywne podziały mitotyczne, oraz określ, jakie znaczenie dla rozwoju rośliny mają podziały komórek tej tkanki.

Przebieg oraz znaczenie mitozy.

Znaczenie: