Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015 - model strukturalny odwrotnej transkryptazy HIV

Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015 - model strukturalny odwrotnej transkryptazy HIV

Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015 - model strukturalny odwrotnej transkryptazy HIV

model strukturalny odwrotnej transkryptazy HIV

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015

Wróć do listy

Do komórek zainfekowanych przez retrowirusy, których materiał genetyczny stanowi jednoniciowy RNA, jest wprowadzany enzym – odwrotna transkryptaza.
Na poniższym schemacie przedstawiono model strukturalny odwrotnej transkryptazy ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV) z krótkim fragmentem kompleksu RNA-DNA. Odwrotna transkryptaza HIV składa się z dwóch podjednostek: p66 i p51, oznaczonych na schemacie – odpowiednio – kolorem czerwonym i pomarańczowym. Podjednostka p66 zawiera obszary wykazujące dwie różne aktywności wobec kwasów nukleinowych: polimerazy oraz rybonukleazy.

model strukturalny odwrotnej transkryptazy HIV

 

Uzupełnij tabelę – wpisz w puste komórki właściwe informacje.

 

model strukturalny odwrotnej transkryptazy HIV

model strukturalny odwrotnej transkryptazy HIV

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015

Wróć do listy

Do komórek zainfekowanych przez retrowirusy, których materiał genetyczny stanowi jednoniciowy RNA, jest wprowadzany enzym – odwrotna transkryptaza.
Na poniższym schemacie przedstawiono model strukturalny odwrotnej transkryptazy ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV) z krótkim fragmentem kompleksu RNA-DNA. Odwrotna transkryptaza HIV składa się z dwóch podjednostek: p66 i p51, oznaczonych na schemacie – odpowiednio – kolorem czerwonym i pomarańczowym. Podjednostka p66 zawiera obszary wykazujące dwie różne aktywności wobec kwasów nukleinowych: polimerazy oraz rybonukleazy.

model strukturalny odwrotnej transkryptazy HIV

 

Uzupełnij tabelę – wpisz w puste komórki właściwe informacje.

 

model strukturalny odwrotnej transkryptazy HIV

model strukturalny odwrotnej transkryptazy HIV

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2024 Formuła 2015

Wróć do listy

Do komórek zainfekowanych przez retrowirusy, których materiał genetyczny stanowi jednoniciowy RNA, jest wprowadzany enzym – odwrotna transkryptaza.
Na poniższym schemacie przedstawiono model strukturalny odwrotnej transkryptazy ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV) z krótkim fragmentem kompleksu RNA-DNA. Odwrotna transkryptaza HIV składa się z dwóch podjednostek: p66 i p51, oznaczonych na schemacie – odpowiednio – kolorem czerwonym i pomarańczowym. Podjednostka p66 zawiera obszary wykazujące dwie różne aktywności wobec kwasów nukleinowych: polimerazy oraz rybonukleazy.

model strukturalny odwrotnej transkryptazy HIV

 

Uzupełnij tabelę – wpisz w puste komórki właściwe informacje.

 

model strukturalny odwrotnej transkryptazy HIV