Wykorzystanie organizmów rekombinowanych.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej 2018, stara formuła

Obecnie głównym źródłem enzymów stosowanych w różnych dziedzinach gospodarki są
rekombinowane mikroorganizmy. Preparaty enzymatyczne dodawane do pasz mają zdolność
rozkładu, np. celulozy, skrobi i pektyn. Natomiast w produkcji środków piorących stosuje się
lipazy i proteinazy, które zwiększają ich efektywność i pozwalają na pranie w niższej
temperaturze. Środki piorące wzbogacone w enzymy zawierają mniejszą ilość fosforanów
niż jeszcze 20 lat temu.

a) Wyjaśnij, dlaczego wzbogacanie pasz pochodzenia roślinnego w preparaty
enzymatyczne skutkuje przyspieszonym wzrostem hodowanych zwierząt, zwłaszcza drobiu i trzody chlewnej. W odpowiedzi uwzględnij właściwości preparatów enzymatycznych.
b) Podaj przykład korzyści dla środowiska naturalnego wynikającej ze stosowania środków piorących zawierających enzymy.

Wskazówki:

Środki piorące zawierają enzymy, a ich optimum działania wymaga nie tylko odpowiedniego pH, ale także temperatury, stąd często padają pytania o odpowiednia temperaturę prania. Pamiętajmy, że zbyt wysoka temperatura prowadzi do denaturacji enzymów, a w wyniku tego tracą swoją aktywność katalityczną.

Zawarcie enzymów w paszach na pewno będzie dla tych organizmów ułatwieniem w trawieniu, należy się zastanowić jak wpłynie to na wzrost i rozwój zwierząt.

Enzymy jako białka są łatwo biodegradowalne. Jak wpłynie temperatura?

Przykład jednego z ćwiczeń akademickich w którym omówiony jest wpływ pH i temperatury na białka na przykładzie alfa-amylazy