Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła - Terapia fagowa. Cykl lityczny i lizogeniczny.

Terapia fagowa. Cykl lityczny i lizogeniczny.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła

Wróć do listy

Jedną z eksperymentalnych form terapii antybakteryjnej jest terapia fagowa. W preparatach
fagowych są zawarte wirusy bakteryjne (bakteriofagi) działające na określone szczepy
bakteryjne. Bakteriofag wytwarza białka adhezyny, rozpoznające receptory na komórkach
określonych szczepów bakterii, i produkuje enzymy degradujące elementy ściany komórkowej
lub otoczki bakterii. Preparaty fagowe przygotowuje się indywidualnie dla każdego pacjenta: selekcjonuje się szczep bakteriofaga, który skutecznie się namnaża i niszczy patogenne bakterie wyizolowane
z organizmu pacjenta. Preparaty fagowe stosuje się m.in. doustnie i wówczas, w celu
ograniczenia inaktywacji fagów, pacjentowi podaje się również środki zobojętniające sok
żołądkowy.

 

Na podstawie:
https://www.iitd.pan.wroc.pl/
P. Kowalczyk i inni, Terapia fagowa – nadzieje i obawy, „Nowa Medycyna”, 2/2013.

Określ, które bakteriofagi – przeprowadzające przede wszystkim cykl lityczny czy cykl lizogeniczny – są wykorzystywane w opisanej terapii fagowej. Odpowiedź uzasadnij.

Wyjaśnij, w jaki sposób niskie pH soku żołądkowego może spowodować inaktywację preparatów fagowych. W odpowiedzi uwzględnij budowę bakteriofagów.

Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące problemów związanych ze stosowaniem terapii fagowej są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Terapia fagowa. Cykl lityczny i lizogeniczny.

Spośród wymienionych poniżej chorób człowieka wybierz i podkreśl wszystkie te, które wywoływane są przez bakterie.
cholera

gruźlica

malaria

odra

świnka

tężec

Wskazówki:

Wirusy, wiroidy, a także priony nie wykazują żadnych czynności życiowych poza organizmem zarażonego organizmu. Nie posiadają również typowej budowy komórkowej, a to także wyklucza je jako typowe organizmy żywe.

Wirusy, namnażają się, a nie rozmnażają. Użycie innego określenia może skutkować stratą punktów na maturze.

Materiał genetyczny jaki jest w nich zawarty to DNA lub RNA, może być on jedno- lub dwu- niciowy.

Wirusy infekują komórki organizmów zwierzęcych, roślinnych, a także bakterii. Wirusy atakujące bakterie to bakteriofagi. Warto pamiętać, że w zależności od budowy komórki, którą może infekować wirus, może on spotkać się z trudnościami. Ściana komórkowa komórek roślinnych jest dla wirusów zbyt gruba, aby mogły ją samodzielnne pokonać. Choroby wirusowe rozwijają się zwykle dopiero gdy liśc jest uszkodozny, np przez jakiegoś owada (szkodnika).

 

Zadania dotyczące wirusów:

-klasyfikacja wirusów

-szczepionki, a grypa

-wirusy roślinne, sposób infekcji

-mechanizm infekcji przez bakteriofaga

-budowa otoczki wirusa HIV

-mechanizm działania interferonu

-strategie działania wirusa HIV