Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła - Elementy budowy pszczoły (tkanki i narządy)

Elementy budowy pszczoły (tkanki i narządy)

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła

Wróć do listy

Podaj nazwy tych elementów budowy pszczoły (tkanek lub narządów), dzięki którym
1. składniki odżywcze z układu pokarmowego dostarczane są do komórek ciała pszczoły:

2. następuje wymiana gazowa między komórkami ciała pszczoły a powietrzem atmosferycznym: