Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła - Przynależność systematyczną pszczoły miodnej (Apis mellifera).

Przynależność systematyczną pszczoły miodnej (Apis mellifera).

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2019 stara formuła

Wróć do listy

Pszczoła miodna (Apis mellifera) to gatunek owada błonkoskrzydłego z rodziny
pszczołowatych. Rój pszczeli składa się z: królowej–matki, robotnic oraz trutni. O tym, czy
z jaja rozwinie się królowa, czy – robotnica, decyduje pożywienie, jakie jest dostarczane larwie. Królowa przez cały czas karmiona jest mleczkiem pszczelim, a młode larwy robotnic dostają ten pokarm jedynie we wczesnym stadium rozwoju. Trutnie powstają z niezapłodnionych jaj, a ich rola ogranicza się do zapłodnienia królowej. Od złożenia jaja do przejścia larwy w stadium poczwarki, a następnie – w stadium imago mija ok. 20 dni, po których pszczoły robotnice rozpoczynają zbieranie ziaren pyłku.
Na podstawie: https://www.medianauka.pl/pszczola-miodna

Na podstawie tekstu i własnej wiedzy uzupełnij tabelę tak, aby prawidłowo
przedstawiała przynależność systematyczną pszczoły miodnej (Apis mellifera).

Przynależność systematyczną pszczoły miodnej (Apis mellifera).

b) Oceń, czy poniższe informacje dotyczące cyklu rozwojowego pszczoły miodnej są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

Przynależność systematyczną pszczoły miodnej (Apis mellifera).