Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020 - homeostaza glukozowa

Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020 - homeostaza glukozowa

homeostaza glukozowa

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020

Wróć do listy

Na schemacie, w sposób ogólny, przedstawiono mechanizm regulacji stężenia glukozy we krwi człowieka.

 

 

homeostaza glukozowa

 

1. Uzupełnij powyższy schemat tak, aby ilustrował zaburzenie homeostazy glukozowej, które zostało spowodowane pominięciem posiłku. W tym celu spośród odpowiedzi zamieszczonych w każdej ramce 1.–4. wybierz i zaznacz w kwadraciku znakiem X odpowiedź właściwą.

 

2. Spośród procesów zachodzących w wątrobie (punkt 3. na schemacie) wybierz i zapisz nazwę tego, który będzie stymulowany przez długotrwałą głodówkę.

homeostaza glukozowa

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020

Wróć do listy

Na schemacie, w sposób ogólny, przedstawiono mechanizm regulacji stężenia glukozy we krwi człowieka.

 

 

homeostaza glukozowa

 

1. Uzupełnij powyższy schemat tak, aby ilustrował zaburzenie homeostazy glukozowej, które zostało spowodowane pominięciem posiłku. W tym celu spośród odpowiedzi zamieszczonych w każdej ramce 1.–4. wybierz i zaznacz w kwadraciku znakiem X odpowiedź właściwą.

 

2. Spośród procesów zachodzących w wątrobie (punkt 3. na schemacie) wybierz i zapisz nazwę tego, który będzie stymulowany przez długotrwałą głodówkę.