Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020 - Wymiana gazowa u płodu

Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020 - Wymiana gazowa u płodu

Wymiana gazowa u płodu

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020

Wróć do listy

Kręgowce lądowe, w tym także człowiek, przystosowane do oddychania tlenem atmosferycznym. Wymiana gazowa odbywa się u nich za pomocą płuc.

 

1. Wymień jedną cechę budowy płuc człowieka charakterystyczną wyłącznie dla ssaków.

 

2. Wyjaśnij, w jaki sposób oddycha płód człowieka, i podaj, kiedy płuca płodu wypełniają się powietrzem.

Wymiana gazowa u płodu

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej kwiecień 2020

Wróć do listy

Kręgowce lądowe, w tym także człowiek, przystosowane do oddychania tlenem atmosferycznym. Wymiana gazowa odbywa się u nich za pomocą płuc.

 

1. Wymień jedną cechę budowy płuc człowieka charakterystyczną wyłącznie dla ssaków.

 

2. Wyjaśnij, w jaki sposób oddycha płód człowieka, i podaj, kiedy płuca płodu wypełniają się powietrzem.