Biologia: EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022 - Oligopeptydy – sekwencja aminokwasów i wiązania między nimi

Biologia: EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022 - Oligopeptydy – sekwencja aminokwasów i wiązania między nimi

Oligopeptydy – sekwencja aminokwasów i wiązania między nimi

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono wzór pewnego oligopeptydu. W polach oznaczonych numerami 14 przedstawiono cztery różne ugrupowania atomów występujące w białkach.

Oligopeptydy – sekwencja aminokwasów i wiązania między nimi

1. Które z powyższych ugrupowań atomów stanowi wiązanie powstające pomiędzy aminokwasami podczas syntezy peptydów w komórce? Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych oraz podaj nazwę tego wiązania.
A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

 

2. Zapisz sekwencję aminokwasową przedstawionego na schemacie oligopeptydu od końca aminowego do karboksylowego, posługując się pełnymi nazwami aminokwasów lub ich oznaczeniami literowymi.

 

3. Określ, który cukier sacharoza czy skrobia jest formą transportową asymilatów u roślin. Odpowiedź uzasadnij, porównując właściwości obu cukrów.

Oligopeptydy – sekwencja aminokwasów i wiązania między nimi

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono wzór pewnego oligopeptydu. W polach oznaczonych numerami 14 przedstawiono cztery różne ugrupowania atomów występujące w białkach.

Oligopeptydy – sekwencja aminokwasów i wiązania między nimi

1. Które z powyższych ugrupowań atomów stanowi wiązanie powstające pomiędzy aminokwasami podczas syntezy peptydów w komórce? Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych oraz podaj nazwę tego wiązania.
A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

 

2. Zapisz sekwencję aminokwasową przedstawionego na schemacie oligopeptydu od końca aminowego do karboksylowego, posługując się pełnymi nazwami aminokwasów lub ich oznaczeniami literowymi.

 

3. Określ, który cukier sacharoza czy skrobia jest formą transportową asymilatów u roślin. Odpowiedź uzasadnij, porównując właściwości obu cukrów.