Biologia: EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022 - Oddychanie tlenowe – etapy, lokalizacja

Biologia: EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022 - Oddychanie tlenowe – etapy, lokalizacja

Oddychanie tlenowe – etapy, lokalizacja

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022

Wróć do listy

Na poniższym schemacie przedstawiono wybrane procesy (15) zachodzące w komórce zwierzęcej.


Uwaga: Nie uwzględniono części substratów i produktów poszczególnych przemian oraz stechiometrii przedstawionych reakcji.

Oddychanie tlenowe – etapy, lokalizacja

1. Uzupełnij tabelę podaj nazwę oraz określ lokalizację w komórce każdego z etapów oddychania tlenowego oznaczonych na schemacie numerami 1 oraz 5.

Oddychanie tlenowe – etapy, lokalizacja

2. Określ pozostałe produkty przemian metabolicznych oznaczonych na schemacie numerami 24. W odpowiednie pola tabeli wpisz literę T (tak), jeśli bezpośrednim produktem danej przemiany jest ATP lub CO2, albo N (nie) jeśli nim nie jest

Oddychanie tlenowe – etapy, lokalizacja

Oddychanie tlenowe – etapy, lokalizacja

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2022

Wróć do listy

Na poniższym schemacie przedstawiono wybrane procesy (15) zachodzące w komórce zwierzęcej.


Uwaga: Nie uwzględniono części substratów i produktów poszczególnych przemian oraz stechiometrii przedstawionych reakcji.

Oddychanie tlenowe – etapy, lokalizacja

1. Uzupełnij tabelę podaj nazwę oraz określ lokalizację w komórce każdego z etapów oddychania tlenowego oznaczonych na schemacie numerami 1 oraz 5.

Oddychanie tlenowe – etapy, lokalizacja

2. Określ pozostałe produkty przemian metabolicznych oznaczonych na schemacie numerami 24. W odpowiednie pola tabeli wpisz literę T (tak), jeśli bezpośrednim produktem danej przemiany jest ATP lub CO2, albo N (nie) jeśli nim nie jest

Oddychanie tlenowe – etapy, lokalizacja