Biologia: Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011 - Charakterystyka białek, węglowodanów, lipidów.

Charakterystyka białek, węglowodanów, lipidów.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011

Wróć do listy
Charakterystyka białek, węglowodanów, lipidów.

Spośród niżej wymienionych zdań wybierz wszystkie, które charakteryzują poszczególne grupy związków organicznych, i zapisz ich numery w wyznaczonych miejscach.