Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 nowa formuła - Rola glutaminy w organizmie człowieka.

Rola glutaminy w organizmie człowieka.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 nowa formuła

Wróć do listy

Produktem deaminacji (dezaminacji) w ludzkich komórkach są jony amonowe. Powstająca przy ich udziale glutamina (amid kwasu glutaminowego) jest uwalniana do krwi, z którą wędruje do wątroby. Zachodząca w wątrobie deamidacja powoduje ponowne uwolnienie jonów amonowych.

Poniżej przedstawiono reakcję syntezy glutaminy z glutaminianu zachodzącą w organizmie człowieka.

Rola glutaminy w organizmie człowieka.

Zaznacz właściwe dokończenie zdania wybrane spośród A–B oraz jego poprawne uzasadnienie wybrane spośród 1.–3.

Glutamina dla organizmu człowieka jest aminokwasem

Rola glutaminy w organizmie człowieka.

Wyjaśnij, dlaczego jony amonowe są transportowane do wątroby w postaci glutaminy. W odpowiedzi uwzględnij właściwości amoniaku oraz sposób jego neutralizacji w organizmie człowieka.