Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej 2019 czerwiec nowa formuła - W wyniku rekombinacji, zachodzącej podczas mejozy, mogą powstawać różne układy alleli tych genów…

W wyniku rekombinacji, zachodzącej podczas mejozy, mogą powstawać różne układy alleli tych genów…

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej 2019 czerwiec nowa formuła

Wróć do listy

Poniżej przedstawiono schematycznie dwa przykłady zestawów alleli trzech genów i ich
położenie w chromosomach homologicznych. W wyniku rekombinacji, zachodzącej podczas mejozy, mogą powstawać różne układy alleli tych genów.

W wyniku rekombinacji, zachodzącej podczas mejozy, mogą powstawać różne układy alleli tych genów…

Dla każdego przykładu podaj nazwę procesu zachodzącego w czasie mejozy, dzięki któremu w gametach może wystąpić osiem różnych kombinacji alleli wyszczególnionych genów.
Przykład 1:
Przykład 2:

Zapisz dwa najrzadziej pojawiające się układy alleli na chromosomach z przykładu 1. w wytwarzanych gametach.
1. …………………………………….. 2. ………………………………………