Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 nowa formuła - Rola bibliotek genowych w uzyskiwaniu białek z użyciem aparatu translacyjnego bakterii.

Rola bibliotek genowych w uzyskiwaniu białek z użyciem aparatu translacyjnego bakterii.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej czerwiec 2018 nowa formuła

Wróć do listy

Geny organizmów eukariotycznych mogą być przechowywane w tzw. bibliotekach genów.
Wyróżnia się ich dwa rodzaje:

Rola bibliotek genowych w uzyskiwaniu białek z użyciem aparatu translacyjnego bakterii.

Podaj, którą z bibliotek genów organizmu eukariotycznego – genomową czy cDNA – należy wykorzystać w celu uzyskania produktów białkowych w komórkach bakterii.

Odpowiedź uzasadnij.