Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2021 - Eksperyment na fitoplanktonie w Morzu Sargassowym

Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2021 - Eksperyment na fitoplanktonie w Morzu Sargassowym

Eksperyment na fitoplanktonie w Morzu Sargassowym

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2021

Wróć do listy

Czynnik ograniczający to czynnik występujący w niedomiarze, a przez to ograniczający wzrost i rozwój organizmu. W ekosystemach wodnych zarówno światło, jak i nieorganiczne substancje pokarmowe są istotnymi czynnikami ograniczającymi ilość materii organicznej (produkcji pierwotnej) wytwarzanej przez fitoplankton.
Badacze przeprowadzili serię eksperymentów mających na celu określenie, w jakim stopniu poszczególne pierwiastki ograniczają produkcję pierwotną fitoplanktonu występującego w wodach Morza Sargassowego. W tym celu próbki wody z Morza Sargassowego wzbogacano o różne kombinacje pierwiastków, a następnie badano asymilację radioaktywnie znakowanego węgla 14C przez fitoplankton. W poniższej tabeli zestawiono wyniki przeprowadzonych eksperymentów.

 

Eksperyment na fitoplanktonie w Morzu Sargassowym

1. Opisz próbę kontrolną w przedstawionym doświadczeniu.

 

2. Oceń, czy na podstawie przedstawionych wyników badań można sformułować wnioski podane w tabeli. Zaznacz T (tak), jeśli wniosek można sformułować na podstawie wyników badań, albo – N (nie), jeśli nie można go sformułować.

 

Eksperyment na fitoplanktonie w Morzu Sargassowym

Eksperyment na fitoplanktonie w Morzu Sargassowym

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2021

Wróć do listy

Czynnik ograniczający to czynnik występujący w niedomiarze, a przez to ograniczający wzrost i rozwój organizmu. W ekosystemach wodnych zarówno światło, jak i nieorganiczne substancje pokarmowe są istotnymi czynnikami ograniczającymi ilość materii organicznej (produkcji pierwotnej) wytwarzanej przez fitoplankton.
Badacze przeprowadzili serię eksperymentów mających na celu określenie, w jakim stopniu poszczególne pierwiastki ograniczają produkcję pierwotną fitoplanktonu występującego w wodach Morza Sargassowego. W tym celu próbki wody z Morza Sargassowego wzbogacano o różne kombinacje pierwiastków, a następnie badano asymilację radioaktywnie znakowanego węgla 14C przez fitoplankton. W poniższej tabeli zestawiono wyniki przeprowadzonych eksperymentów.

 

Eksperyment na fitoplanktonie w Morzu Sargassowym

1. Opisz próbę kontrolną w przedstawionym doświadczeniu.

 

2. Oceń, czy na podstawie przedstawionych wyników badań można sformułować wnioski podane w tabeli. Zaznacz T (tak), jeśli wniosek można sformułować na podstawie wyników badań, albo – N (nie), jeśli nie można go sformułować.

 

Eksperyment na fitoplanktonie w Morzu Sargassowym