Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2021 - sztuczne nawozy przyczyną spadku różnorodności biologicznej ekosystemów wodnych

Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2021 - sztuczne nawozy przyczyną spadku różnorodności biologicznej ekosystemów wodnych

sztuczne nawozy przyczyną spadku różnorodności biologicznej ekosystemów wodnych

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2021

Wróć do listy

Uporządkuj poniższe informacje tak, aby w poprawny sposób przedstawiały kolejność zdarzeń, które zachodzą w wyniku zwiększonego stosowania w rolnictwie nawozów sztucznych, zawierających m.in. azotany i fosforany, i prowadzą do spadku różnorodności biologicznej ekosystemów wodnych.

sztuczne nawozy przyczyną spadku różnorodności biologicznej ekosystemów wodnych

sztuczne nawozy przyczyną spadku różnorodności biologicznej ekosystemów wodnych

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2021

Wróć do listy

Uporządkuj poniższe informacje tak, aby w poprawny sposób przedstawiały kolejność zdarzeń, które zachodzą w wyniku zwiększonego stosowania w rolnictwie nawozów sztucznych, zawierających m.in. azotany i fosforany, i prowadzą do spadku różnorodności biologicznej ekosystemów wodnych.

sztuczne nawozy przyczyną spadku różnorodności biologicznej ekosystemów wodnych