Biologia: Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła - Poziomy troficzne w ekosystemach.

Poziomy troficzne w ekosystemach.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2019 nowa formuła

Wróć do listy

Wydajność produkcji wtórnej w ekosystemie określa się jako stosunek energii dostępnej dla kolejnego poziomu troficznego do energii pobranej z poziomu poprzedniego. Populacje poszczególnych gatunków są powiązane ze sobą siecią zależności pokarmowych. Na poniższym wykresie przedstawiono rozkład liczby poziomów troficznych uzyskany na podstawie analizy 183 różnych sieci pokarmowych.

Poziomy troficzne w ekosystemach.

Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące przedstawionych wyników badań są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Poziomy troficzne w ekosystemach.

Wyjaśnij, dlaczego liczba poziomów troficznych w ekosystemie jest ograniczona. W odpowiedzi uwzględnij przepływ energii przez kolejne poziomy troficzne.